طراحی گرافیکی و چاپ

سابقه حذف صفر از پول ملی

سابقه ایده حذف صفر از پول ملی در ایران به دهه 70 برمی گردد و این موضوع در سال 72 در دستور کار اداره بررسی های اقتصادی بانک مرکزی قرار گرفت اما برخی مسئولان با این اقدام موافق نبودند و بررسی های لازم متوقف شد.

12 تیر 1399

شیرین کردن آب با یاری انرژی خورشیدی

پژوهشگران آمریکایی در آنالیز جدید خود، انرژی خورشیدی با کربن پایین را به عنوان یک منبع جایگزین مناسب برای شیرین کردن آب معرفی کردند.

5 تیر 1399