بازگشت حقیقی ها به بورس

به گزارش گذر عمر، به گزارش خبرنگاران، پس از 11 روز عقبگرد شاخص سهام از اوج 19 مرداد، روز سه شنبه انتها این طلسم شکسته شد. به این ترتیب شاخص کل سهام پس از افت 6/ 22 درصدی، مجددا صعودی شد. در روزهای منفی بورس تهران اما شنیده شد که سازمان بورس در دیداری با بزرگان حقوقی، دستوری برای حمایت از سهام شاخص ساز صادر نموده است.

بازگشت حقیقی ها به بورس

حتی فهرستی نیز در این خصوص روی خط رسانه ها رفت. در این میان آنالیز ها نشان می دهد از 29 مرداد تا 3 شهریورماه که شاهد ریزش 9/ 11 درصدی شاخص سهام بودیم، حقوقی ها در مجموع خالص خرید 12 هزار میلیارد تومانی را رقم زدند. اما کدام حقوقی بیشترین خرید را در این بازه زمانی انجام داد و صف فروش کدام سهام از سوی بازیگران عمده جمع آوری شد؟

خریداران و فروشندگان روزهای قرمز

آنالیز ها نشان می دهد بیش از 100 حقوقی در چهار روز معاملاتی مورد آنالیز در نقش خریدار ظاهر شدند و در مجموع افزون بر 2 میلیارد سهم به پرتفوی خود اضافه نمودند.

در این میان بیشترین خرید سهام را شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به میزان 407 میلیون و 109 هزار سهم انجام داد. شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات دیگر خریدار عظیم روزهای منفی بورس تهران با جمع آوری 350 میلیون سهم بود. در بانک ملی ایران نیز شاهد خرید 167 میلیون سهمی در دوره مورد آنالیز بودیم.

شرکت گروه مالی ملت نیز در روزهای سرخ پوش بازار سهام در نقش خریدار ظاهر شد و خرید 134 میلیون سهمی را رقم زد. در آن سوی بازار اما 6 حقوقی نیز فروشنده بودند. در این خصوص می توان به گروه توسعه مالی تدبیر اشاره نمود که 51 میلیون و 575 هزار سهم را به بازار عرضه کرد. بیمه رازی نیز به نقد کردن 29 میلیون سهم اقدام کرد.

بازگشت حقیقی ها در روز سبز سهام

دیروز همزمان با رشد 6/ 2 درصدی شاخص کل بورس تهران، معامله گران خرد نیز وارد گردونه معاملات سهام شدند و در مجموع خالص خرید 7/ 2 میلیارد تومانی را ثبت کردند و پس از چهار روز خریدار شدند. از این رو پس از افزایش جذابیت سهام پس از افت های متوالی قیمت ها درچند روز گذشته، دو گروه فرآورده های نفتی و چندرشته ای صنعتی بیشترین ورود نقدینگی خرد را شاهد بودند.

از این رو پالایشی ها شاهد تغییر مالکیت 181 میلیارد تومانی در جهت حقوقی به حقیقی بودند. این رقم در گروه چندرشته ای صنعتی به 133 میلیارد تومان رسید. در آن سوی بازار اما سهامداران خرد در سهام بانکی فروشنده بودند و خالص فروش 116 میلیارد تومان را رقم زدند.

غذایی و خودروساز ها نیز شرایط مشابهی را تجربه کردند و به ترتیب شاهد جابه جایی 5/ 97 و 92 میلیارد تومانی در جهت حقیقی به حقوقی بودند.

فعالیت پررنگ حقوقی ها در سرانجام مرداد

در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته، همزمان با افت 7/ 3 درصدی شاخص کل بورس تهران شاهد جابه جایی بیش از یک میلیارد تومان نقدینگی از سبد سهام حقیقی ها به پرتفوی سهامداران عمده بازار بودیم. در این روز بیشترین خالص فروش حقوقی از آن زیرمجموعه های گروه فلزات اساسی به میزان 383 میلیارد تومان شد و پتروپالایشی ها نیز در مجموع شاهد تغییر مالکیت 244 میلیارد تومانی در جهت حقیقی به حقوقی بودند.

در میان بازیگران عظیم حقوقی روز چهارشنبه شرکت سرمایه گذاری غدیر اقدام به جمع آوری یک میلیون سهم شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان از بازار کرد. شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو نیز در این روز به خرید یک میلیون سهم ایران خودرو، 40 هزار سهم مهرکام پارس و 40 هزار سهم نیرومحرکه اقدام کرد. گروه مالی ملت نیز روز چهارشنبه 2میلیون سهم تامین سرمایه بانک ملت را خریداری کرد.

شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران نیز روز چهارشنبه به جمع آوری 4 میلیون و 583 هزار سهم لیزینگ صنعت و معدن و یک میلیون و 921 هزار سهم شرکت نیروکلر اقدام کرد. 5 میلیون سهم فولاد نیز روز چهارشنبه در سبد خرید شرکت توسعه سرمایه رفاه نهاده شد.

شهریور بورس حقوقی شروع شد

اولین روز شهریورماه شاخص سهام به فرایند منفی خود ادامه داد و 7/ 1 درصد از ارتفاع این نماگر کاسته شد. در این روز 650 میلیارد تومان نقدینگی در جهت حقیقی به حقوقی جابه جا شد. گروه فلزات که روز چهارشنبه شاهد خروج نقدینگی حقیقی بود روز شنبه مورد استقبال بازیگران خرد نهاده شد و با خالص خرید 151 میلیارد تومانی سهامداران حقیقی همراه شد.

در مقابل اما دو گروه محصولات شیمیایی و چند رشته ای صنعتی مورد حمایت حقوقی های بازار نهاده شدند و به ترتیب شاهد خالص خرید 345 میلیارد تومانی بازیگران عمده بودند. در این میان نگاهی به عملکرد بازیگران عمده نیز در این روز قابل توجه است. بانک ملی ایران روز شنبه 19 میلیون و 350 هزار سهم وبانک را به پرتفوی خود اضافه نمود.

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیز اقدام به جمع آوری 10 میلیون سهم تاپیکو، 10 میلیون سهم شرکت سرمایه گذاری صبا تامین و یک میلیون و 300 هزار سهم شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین کرد.

شرکت آرمان گستر خردمند از دیگر خریداران حقوقی بورس شنبه بود که 17 میلیون و 322 هزار و 895 سهم بانک پاسارگاد را به پرتفوی خود اضافه نمود. 53 میلیون سهم ومعادن نیز در سبد خرید شرکت سرمایه گذاری پرتوتابان معادن و فلزات نهاده شد. در آن سوی بازار اما گروه توسعه مالی تدبیر 11 میلیون و 775 هزار سهم شرکت بهساز کاشانه تهران را به بازار عرضه کرد.

چتر حمایت حقوقی بر سر عظیمان

روز یکشنبه اما شاخص کل بورس تهران 8/ 3 درصد دیگر سقوط کرد و به محدوده یک میلیون و 662 هزار واحد رسید. در این روز 2 میلیون و 900 هزار میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از گردونه معاملات سهام خارج شد.

حقوقی ها در این روز چتر حمایتی خود را بر سر سهام پتروشیمی، بانکی و پالایشی و البته چندرشته ای صنعتی باز کردند. در این میان بانک ملی ایران روز یکشنبه 78 میلیون سهم شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) و 4 میلیون سهم شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (وتوسم) را خرید.

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیز در روز پرکار 185 میلیون و 368 هزار و 473 سهم تاپیکو، 14 میلیون سهم تیپیکو و بیش از 45 میلیون سهم صبا را به پرتفوی خود اضافه نمود. بیمه مرکزی نیز اقدام به جمع آوری 8/ 6 میلیون سهم سرمایه گذاری البرز، 7 میلیون سهم گروه توسعه ملی، 2/ 5 میلیون سهم سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی و 4میلیون سهم تامین سرمایه نوین کرد.

گروه توسعه مالی تدبیر باز هم دست به کار شد و 16 میلیون سهم دیگر شرکت بهساز کاشانه تهران را به فروش رساند. 6/ 29 میلیون سهم بانک صادرات ایران نیز به پرتفوی موسعه توسعه همیاری سپهر اضافه نموده شد.

دوشنبه تاریخی حقوقی ها

و اما روز دوشنبه که نماگر بورس تهران 2/ 3 درصد دیگر افت کرد، حقوقی ها روزی تاریخی را ثبت کردند و با حمایت 4 هزار و 230 میلیارد تومانی از سهام بورسی و فرابورسی شگفتی ساز شدند.

سهام زیرمجموعه سه گروه چندرشته ای صنعتی، فرآورده های نفتی و محصولات شیمیایی اما بیشترین سهم از حمایت حقوقی را به خود اختصاص دادند. در این روز بانک ملی ایران باز هم خریدار بود و 63 میلیون سهم وبانک و 5/ 2 میلیون سهم وتوسم را جمع آوری کرد. شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیز با جمع آوری 99 میلیون و 742 هزار سهم تاپیکو، 40 میلیون سهم صبا و یک میلیون و 640 میلیون سهم تیپیکو را در سبد خرید خود قرار داد. 17 میلیون و 400 هزار سهم پارسان نیز به پرتفوی شرکت سرمایه گذاری غدیر اضافه نموده شد.

صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح نیز روز دوشنبه وارد میدان شد و 90 میلیون سهم وغدیر را خریداری کرد. خریدار دو میلیون سهم فخاس و 5/ 17 میلیون سهم ومعادن نیز موسسه صندوق بیمه اجتماعی بود.

گروه مالی ملت نیز روز دوشنبه 30 میلیون سهم ومعادن، 25 میلیون سهم شپنا و 54 میلیون سهم تامین سرمایه بانک ملت را خریداری کرد. در این روز همچنین 20 میلیون و 200 هزار سهم فولاد مبارکه اصفهان، 5 میلیون سهم شرکت ارتباطات سیار ایران و 5 میلیون سهم سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها به پرتفوی شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا اضافه نموده شد.

بانک رفاه نیز در این روز 26میلیون و 900هزار سهم پالایش نفت بندرعباس را از بازار جمع آوری کرد. 31 میلیون سهم دیگر وبصادر نیز در سبد خرید موسسه توسعه همیاری سپهر نهاده شد. گروه مالی پارسیان در هر دو سمت بازار فعال بود و در کنار خرید 2 میلیون سهم سرمایه گذاری البرز و یک میلیون سهم تجارت الکترونیک پارسیان، به فروش 2 میلیون و 110 هزار سهم صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان اقدام کرد.

منبع: دنیای اقتصاد

اخبار مرتبط با بورس را در صفحه اختصاصی بورس در خبرنگاران بخوانید.

منبع: تجارت نیوز
انتشار: 19 مهر 1399 بروزرسانی: 19 مهر 1399 گردآورنده: dlgozar.ir شناسه مطلب: 226

به "بازگشت حقیقی ها به بورس" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "بازگشت حقیقی ها به بورس"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید