کشتی فرنگی

چالش انتخابی دوباره دردسرساز شد، محمدی بر سر دو راهی

به گزارش خبرنگاران، از همان روزی که بحث تدوین چرخه انتخابی تیم های ملی تا بازی های المپیک در برنامه های فدراسیون کشتی مطرح شد، بسیاری از کارشناسان و پیشکسوتان گوش شکسته حدس می زدند، آتش زیر خاکستر کشتی دوباره در حال بیرون آمدن و زبانه کشیدن است.

13 تیر 1399