شمشیربازی

تور ارزان گرجستان: تیم شمشیربازی سابر بانوان از جام جهانی گرجستان حذف شد

به گزارش خبرنگاران، در چارچوب مسابقات شمشیربازی جام جهانی گرجستان و از مرحله یک شانزدهم بخش تیمی، تیم بانوان ایران با ترکیب پریماه برزگر، نجمه سازنچیان و فائزه رفیعی به مصاف لهستان رفت.

28 دی 1400